Ideoita varhaiskasvatuksen liikkumiseen


Suunnittelen liikuntaa -nettipalvelu tarjoaa apua harjoitusten suunnitteluun sekä tietoa lasten liikunnan ohjaamisesta.
Maksuton palvelu sisältää yhteensä noin 2000 liikuntatehtävää 4-12- vuotiaille lapsille.

Siirry Suunnittelen liikuntaa - palveluun


Innostun liikkumaan on vähän liikkuvien lasten asialla. 
Toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.

Siirry Skillilataamo

Siirry Motoriikan haasteet ja ideoita niiden ratkaisemiseksi

Siirry Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa

Siirry Skillinopat


Elina Pullin Vauhtia ja vipinää-blogista liikuntavinkkejä koko vuodeksi

Tästä linkistä